Välkommen till en sida om Stockholm. Här skriver vi om staden ur olika perspektiv och utesluter ingenting. Kommersen, människor, platser och stadsdelar ingår i våra ambitioner, men också en hel del annat, såsom förslag på en intressant dag på stan.

Kort sagt: snabbt, enkelt och informativt om Stockholm.