Östermalm
Området som varit ett av det fattigare skulle bli stadens finaste. Dess anseende var måttligt och namnet Ladugårdslandet föga passande för det nyrika borgerskap som skulle flytta in. År 1885 antogs den nya beteckningen Östermalm, som underströk samhörigheten med Norrmalm och Södermalm. Det var då den stora omvandlingen satte in. De bostäder som uppfördes de närmaste 25 åren har behållit en exklusiv status; ”miljonärsbaracker” har de kallats av Hjalmar Söderberg som gärna rörde sig här i sina romaner. På Östermalm ligger också Dramaten, Musik- och Armémuseerna, lite längre bort Historiska museet och åtskilliga gallerier.

Kring Östermalmstorg ner mot Nybroviken och en bit bort utmed Strandvägen radar de exklusiva butikerna upp sig, det går att köpa allt från ostron till Bentley och Ferrari. I trakten av Karlaplan och bort mot Gärdet har Östermalm en nyare bebyggelse från slutet av 1950-talet och några decennier framåt med en ny skala och ett nytt formspråk, som Fältöversten, Garnisonen, Radio- och TV-husen; men tiden kunde också vara måttfull, som i den diskreta Berwaldhallen.

Södermalm
Ingen stadsdel i Stockholm har så uttalade anhängare som Södermalm, så har det varit sedan förra sekelskiftet. ”Söderandan” är grundad i den forna arbetarstadsdelens gemenskap, stärkt av Bajen – Hammarby IF, konstnärgrupperingarna, gallerierna, författarna, trubadurerna och krogarna. Och Söderandan sitter i, även om industrierna och det mesta av den gamla hamnen och därmed arbetarna försvunnit.

Södermalm, en gång den fattigaste stadsdelen, har blivit en av de exklusivaste adresserna i landet. Kvar från förr är en ovanligt mångskiftande bebyggelsemiljö med palats från 1600-talet, hela enklaver av trä- och stenhusbebyggelse från 1700- och 1800-talen, sekelskiftets stenstad, funkis- och miljonprogramshus och postmodernistiska områden. Södra teatern, Orionteatern och Folkoperan hör till stadens betydande scener och vid knutpunkten Slussen ligger Stockholms stadsmuseum. Den naturgivna miljön är närvarande med den höga förkastningsbranten mot norr, höjderna som blivit bergsparker och lummigare, flackare stränder mot Hammarby sjö och Årstaviken.

Namnet Södermalm är känt redan 1288, men under medeltiden var Åsön vanligare. ”Alla de brott, som begås på Ase, de skall också bötas efter stadens rätt” heter det i Bjärköarätten från slutet av 1200-talet. Södermalm tillhörde med andra ord Stockholm från begynnelsen. Benämningen Åsön anses syfta på Brunkebergsåsens fortsättning tvärs över Södermalm. Om det fanns någon bebyggelse före Stockholms grundande är osäkert, troligen var här bara slåtter- och betesmark som hörde under Årstagodset.

Vasastan
Vid en alldeles vanlig gata i Stockholm i ett alldeles vanligt hus bor en alldeles vanlig familj – så börjar Astrid Lindgrens Lillebror och Karlsson på Taket. Vasastan var den vanligaste av stadens stadsdelar på 1950-talet. De stora industrierna, porslinsfabriken Rörstrand och Atlas hade flyttat ut, kvar var kontor och hyreshus, en stenstad med smålägenheter. Men då glömde man att bakom en skorsten bodde Karlsson på Taket, i Vasaparken levde pysslingar och i en lägenhet vid parken bodde Astrid själv. Nu har Vasastans medelklass – liksom i hela innerstaden – blivit rikare i takt med att hyreslägenheterna blivit bostadsrätter, även om de fortfarande är små: 61 procent är ettor eller tvåor.

Men förhållandevis lite har rivits, husen från förra sekelskiftet är idag högt värderade liksom 1920-talets Atlas-och Rödabergsområden. Mycket nytt är på gång: ett helt bostadsområde vid Norra Station, ett annat vid Sabbatsberg, Citybanan får station vid Odenplan och Stadsbiblioteket ska byggas till. Men planerna på en underjordsgalleria vid Odenplan fick småhandlare och boende att ”visa rött”; från fönster och balkonger hängdes hösten 2007 röda tyger i protest, i sådan omfattning att kommun och byggare drog sig ur.

Namnet Vasastan för denna del av Norrmalm blev vanligt i dagligt tal efter 1885, troligen inspirerat av den nya Vasagatan trots att Vasagatan inte riktigt når fram till denna del av staden. En stadsplan hade antagits 1880 och med den trädplanerade Odengatan ansågs Vasastan ha fått en storstadsmässig boulevard. Men det dröjde till 1926 innan Vasastan blev egen stadsdel. Gränsen mot Norrmalm går utmed Tegnérgatan, och mot Östermalm utmed Birger Jarlsgatan.

Läs mer om olika platser i Stockholm här.

Källa: Vägvisare till Stockholm