1. Verkar dött…
När man går över bron till Riddarholmen verkar ön – åtminstone för de allra flesta ögon – alldeles död och trist jämfört med Gamla stan. Här finns inga affärer, kullerstenstorget är parkeringsplats och kyrkan troligen stängd liksom palatsen på ön.

2. Men lever upp vid högtider
Men vid vissa få tillfallen lever ön upp, som på Valborgsmässoafton. Då går fackeltåg från Gamla stan till Riddarholmen som då vaknar upp ur historiens glömska och blir platsen för nya visioner och möten mellan människor.

3. Från Kidaskär till kontor
Från början hette ön Kidaskär och fortfarande syns ett stycke av skäret vid Birger Jarls torn. Sedan blev det Gråmunkeholmen efter Gråmunkeklostret och på 1600 – talet Riddarholmen. Bakgrunden till namnet var de trettioåriga krigets slut och krigshjältarna belönades med diverse tomter och palats. Under den här tiden utvecklades stadens administration och detta slags förvaltningsyrken blev plötsligt viktiga för adeln och Stockholms rika elit. Vilket ledde till att Riddarholmen blev ett slags centrum för dessa yrken. Idag bor varken riddare eller adel i palatsen utan husen används som administrativa byggnader.

4. Citybanan – det underjordiska Riddarholmen växer fram
Under 2009 inleddes arbetet med Citybanan, en underjordisk järnväg genom Stockholm city som kommer att avlasta järnvägen som idag sträcker sig mellan Gamla stan och Riddarholmen. Citybanans kommer att gå under Riddarholmen och så här berättar Trafikverket om arbetet:

Citybanan går mestadels i berg, men mellan Riddarholmen och Söder Mälarstrand ligger berget för djupt under vattnet för att Citybanan ska kunna gå i en bergtunnel. Lösningen är en tunnel som sänks ner i Riddarfjärden.

Citybanans tunnel i Riddarfjärden är 300 meter lång och består av tre tunneldelar. Varje del är 100 meter lång, 20 meter bred, 10 meter hög och väger cirka 20 000 ton. Delarna gjuts i betong ovanför vattnet i tre stållådor, förseglade på alla sidor. När delarna är färdiga sänks de på plats och ansluts till bergtunneln på varsin sida om Riddarfjärden. Hela Citybanan har en livslängd på 120 år.

(Källa: trafikverket.se)