Den del av Prästgatan som ligger norr om Storkyrkobrinken, kallades förr Helvetesgränd.

Helvetet var ett vanligt namn på platser norr om kyrkor och där ville ingen bo. Bödeln hade däremot inget val och här låg därför bödelshuset mellan åren 1491 och 1528.

Bödeln stod nämligen lägst i rang av alla och var själv ofta dödsdömd. På armen hade han stadens märke inbränt så att han kunde identifieras om han rymde. I bödelshuset svarade han för övervakningen av andra fångar, lyckades någon fly ställdes bödeln till svars och kedjades vid skampålen som straff.

I Stockholms tänke- och jordeböcker från 1400-talet, framgår det flera gånger att fångar rymt med påföljande straff för bödeln.

Idag är Helvetesgränd en pittoresk och exklusiv del av Gamla Stan, med boendepriser som skulle framstå som rena fantasierna för medeltidsstockholmaren.