1. Stockholms stadsmuseum är Sveriges största kommunala museum.

2. Samlingarna omfattar över 300 000 föremål, 20 000 konstverk och 3 miljoner fotografier – de som inte ryms i museet är placerade i Magasin 5 i Värtahamnen, där man bl.a. kan hitta världens största samling av kakelugnar.

3. Stadens historia berättas i basutställningen Alla tiders Stockholm med hjälp av rekonstruerade miljöer, modeller, föremål, filmer och en stor samling av Stockholmsskildringar i konsten; en utmärkt resa i stadens historia.

4. Tillfälliga utställningar pågår parallellt, ofta flera samtidigt och med ett brett spektrum. I Faktarummet kan besökaren själv studera i museets stora fotosamling och andra dokument. Ett rikt utbud av stadsvandringar erbjuds liksom särskilda visningar av museets lägenheter.

5. Museet svarar för stadens kulturmiljöfrågor, arkeologiska utgrävningar, klassificeringar av stadens bebyggelsemiljöer m.m.

6. Stadsmuseet började planeras på 1920-talet.

7. Den förste stadsantikvarien, Gösta Selling, tillsattes 1937 och lokalerna kunde öppnas för allmänheten i Södra Stadshuset 1942.

8. Museet har bokhandel och kaffé med lunchservering.